Máxima Zorreguieta

Productinformatie "Máxima Zorreguieta"
Het eerste deel van een tweedelig biografisch portret van koningin Máxima, niet toevallig gepubliceerd aan de vooravond van haar vijftigste verjaardag (17 mei 2021). Het boek bestrijkt haar jeugdjaren in Argentinië en haar periode in New York, tot vlak voor dat ze de prins leerde kennen. Bijna alles in het boek is al eerder verteld in andere boeken, met name ‘Máxima : de Argentijnse jaren’ (2009) van Gonzalo Álvarez Guerrero en Soledad Ferrari en ‘Zorreguieta : een biografische schets’ (2001) van Jan Thielen. Daarnaast put de auteur uit alle beschikbare bronnen, van het Baud rapport tot historische boeken over Argentinië. De historische achtergrond wordt met brede pennenstreken gepresenteerd, waardoor het zo nu en dan wat karikaturaal overkomt. Alsof er in Argentinië alleen overtuigde aanhangers en vurige tegenstanders van Perón zouden zijn. De vraag is ook of potentiële lezers zo geïnteresseerd zullen zijn in alle historische uitweidingen die niet altijd even relevant zijn om de persoon Máxima te kunnen begrijpen. Maar voor wie wel is geïnteresseerd en de andere boeken niet kent, is dit een prettig leesbaar en informatief boek..
Eigenschappen "Máxima Zorreguieta"
Auteur: Marcia Luyten
Onderwerp: Biografieën, Máxima (koningin der Nederlanden)
Aantal pagina's: 32716
Jaar van uitgave: 2021

0 van 0 beoordelingen

Geef een beoordeling

Deel jouw ervaringen met andere leesclubs.


Vergelijkbare boeken

Simone de Beauvoir
Chronologisch ingedeelde, uitgebreide biografie over het leven van filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir (1908-1986), die (mede) is gebaseerd op bronmateriaal uit brieven en dagboeken die pas in 2018 vrijgegeven werden. Daardoor is deze biografie uitgebreider dan die uit 1990 door Deirdre Bair. De Beauvoir, die vooral bekendheid kreeg door haar feministische studie 'De tweede sekse' uit 1949 over de wording en de rol van de vrouw, heeft als filosofe nooit de bekendheid gekregen die haar levenspartner Jean-Paul Sartre met het existentialisme wel ten deel viel. Haar werd verweten dat ze slechts de slavin van Sartre was. Het doel van de auteur is om in deze biografie De Beauvoir als zelfstandig filosofe te rehabiliteren, maar daarbij wordt nu Sartre afgeschilderd als de schurk van het verhaal, door hem in een kwaad daglicht te zetten. De auteur besteedt veel aandacht aan de liefdesrelaties van De Beauvoir met zowel mannen als vrouwen, maar ook de betekenis van De Beauvoir voor haar tijd en daarna komt aan de orde, evenals haar filosofisch gedachtegoed. Goed leesbaar verhaal. Met zwart-witfoto’s, notenapparaat, literatuurlijst en register, maar zonder bibliografie.
De jonge Rembrandt
Rembrandt van Rijn woonde vanaf zijn geboorte in 1606 tot 1631 in Leiden. Schriftelijke bronnen of getuigenissen over die jonge jaren zijn er nauwelijks. De plaquette in de stad die zijn verdwenen geboortehuis aangeeft, hangt zelfs op de verkeerde plaats. Om te weten te komen wie de jonge Rembrandt werkelijk was, moeten we volgens Blom daarom kijken naar zijn werk en de 17de-eeuwse omgeving van zijn geboorteplek. De auteur woont zelf in Leiden en houdt van zijn stad en van de schilder. Hij beschrijft minutieus en meeslepend zijn persoonlijke speurtocht door de stad en de archieven en langs de schilderijen van de meester om, vaak met gepast voorbehoud speculerend, het jonge kunstenaarsleven te reconstrueren. Het boek gaat daarmee niet alleen over de schilder, maar ook over de staat van de Republiek en de stad Leiden in het begin van de 17de eeuw. Het boeiend vertelde verhaal is rijk geïllustreerd in kleur en voorzien van een verklarend notenapparaat, verantwoording van illustraties, bibliografie en personenregister.
Bernhard
Een kritische biografie van prins Bernhard (1911-2004).Over weinig mensen lopen de meningen zo uiteen als over de in 2004 overleden prins Bernhard. Annejet van der Zijl ging op zoek naar het verhaal achter de mythe en bespreekt Bernhard vanaf zijn vroege jeugd tot aan 1945. Zijn verhaal blijkt toevalliger en vooral menselijker dan vaak wordt gedacht, en is daarom — misschien wel voor het eerst — begrijpelijk. In prettige, verhalende stijl geschreven. Geschikt voor een brede tot geoefende lezersgroep. Met zwart-witfoto’s.‘Bernhard' is genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en bekroond met de M.J. Brusseprijs voor het beste journalistieke boek.Annejet van der Zijl (Leeuwarden, 1962) is een bekende schrijver, scenarioschrijver, biograaf en journalist. Ze schreef meerdere boeken. Haar werk werd in meerdere landen uitgegeven en won verschillende literaire prijzen, zoals de Brusseprijs, de Gouden Ganzenveer en de Littéraire Witte Prijs..
Gerard Heineken
Biografie over Gerard Heineken (1841-1893), stichter van het gelijknamige bierimperium over wie tot nu toe weinig bekend was. Van der Zijl ('Anna', 'Sonny Boy') kreeg toegang tot de familiearchieven en deed daarnaast uitgebreid onderzoek in andere archieven, kranten, boeken en documenten naar de man die een van de belangrijkste industriëlen uit de Nederlandse geschiedenis was en daarnaast een belangrijke rol speelde bij de Amsterdamse culturele en economische wederopbloei in zijn tijd. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat Gerard Heinekens zoon hoogst waarschijnlijk niet zijn echte zoon was, maar verwekt door een huisvriend, een verhaal dat tot nu toe niet in de openbaarheid was gebracht. Een goed geschreven en gedocumenteerde, boeiende biografie over een man die, aldus Van der Zijl, zakendoen en idealisme met elkaar wist te verenigen en al heel jong de mogelijkheden van de nieuwe technische ontwikkelingen uit die tijd zag. Ook het bedrijf, de familie en de stad Amsterdam waarin Gerard Heineken veel tijd, geld en energie stak, worden belicht. Geïllustreerd met zwart-witfoto's, plattegronden en andere illustraties. Met voor- en nawoord van de auteur, een familiestamboom, uitgebreide noten, bronnenlijst en literatuuropgave, een personenregister en een fotoverantwoording.
Raadselvader
De communistische heilsleer van een nieuwe samenleving drong persoonlijke gevoelens weg. Zo ook bij de begaafde Berry Withuis (1920-2009), vader van de schrijfster, redacteur van 'De Waarheid' en tevens schaker en schaakjournalist. Fascinerend beschrijft de schrijfster haar gelovig communistisch milieu, dat zij op afgewogen wijze tegen de achtergrond van de Koude Oorlog plaatst, waar affectieve relaties volledig overschaduwd werden door de hoge, onpersoonlijke idealen van het communisme. De schrijfster, een begaafd historica, heeft zich losgemaakt van haar milieu, maar nergens bezondigt zij zich aan wrok of rancune. Zij toont zich een mens en wetenschapster die vóór alles wil begrijpen, inzicht wil krijgen in het fenomeen van een totalitaire heilsleer die werkelijk niet de minsten in zijn ban wist te krijgen. Tegen deze achtergrond wil zij zich ook rekenschap geven van de vader-dochterverhouding. Een voorbeeldig geschreven en uiteindelijk ook een liefdevol boek. Met een katern afbeeldingen in kleur en zwart-wit, een bronnenoverzicht en een personenregister.
De Amerikaanse prinses
Allene Tew (1872-1955) was een bijzondere vrouw: de ondernemende Amerikaanse trouwde vijf keer, onder meer met de Duitse prins Henry Reuss. Dankzij haar huwelijken werd ze een van de rijkste vrouwen ter wereld. Ze had huizen in de Verenigde Staten en Frankrijk en ging om met beroemdheden als Winston Churchill en Dwight Eisenhower. Ze kreeg met veel tegenslag te kampen (zoals de vroegtijdige dood van haar drie kinderen), maar liet zich daardoor niet ontmoedigen. In de jaren dertig kwam ze via prins Bernhard in contact met het Nederlandse koningshuis en werd ze een van de peetouders van prinses Beatrix. Dit boek schetst Allene's 'wonderlijke levensverhaal' tegen de achtergrond van de tijd waarin ze leefde. Zoals we van de auteur gewend zijn, leest het zeer vlot. Maar er zijn bezwaren. Aan de context wordt veel, aan haar relatie met Oranje weinig ruimte besteed. Onbevredigend is het ontbreken van een uitgebreid notenapparaat – alleen de citaten worden soms geduid. Irritant is het voortdurend vertalen van citaten in de lopende tekst, zodat er twee keer hetzelfde staat. Met index en twee fotokaternen.
Leven in de verbeelding
Chronologisch geschreven biografie van de schrijfster Hella Haasse (1918-2011) die tijdens haar leven niet de erkenning kreeg die ze verdiende en die zich altijd als een buitenstaander beschouwde. De biografe, tevens journaliste, heeft gebruikgemaakt van nagelaten brieven en gesprekken met de dochters van Haasse, maar ook van het familiearchief met Haasses ‘verboden gedachten’, opgetekend in wat ze haar ‘zwarte schrift’ noemde. Ze zet Haasse onopgesmukt en zonder vooringenomenheid neer als een schrijfster voor wie haar werk de grote drijfveer in haar leven was, meer nog misschien dan haar huwelijk, dat problematisch verliep. Haasse werd geboren in Nederlands-Indië, maar werd als zesjarige in een kinderpension in Nederland ondergebracht. De eenzaamheid die ze daar ervoer en die haar niet meer verlaten heeft, splitste haar op in een teruggetrokken persoonlijkheid waar het haarzelf betrof en in een zelfbewuste auteur als het om haar werk ging. Met zwart-witfoto’s plus verantwoording daarvan, een uitgebreid notenapparaat, vermelding van interviews en een lijst van het werk van Haasse. Goede, uitgebreide en prettig leesbare biografie van een grote schrijfster die niet vergeten mag worden...
Etty Hillesum
Biografie van de Joodse Etty Hillesum (Middelburg 1914 – Auschwitz 1943), bekend om de dagboeken en brieven die ze schreef. Terwijl de nazi’s haar steeds openlijker vervolgden in Amsterdam, getuigde zij in haar dagboeken van een imponerende geestelijke vrijheid. Koelemeijer schetst een beeld van de vrouw achter haar schrijven. Ze geeft een nieuw perspectief op haar rusteloze jeugd, haar linkse studentenjaren en haar beslissing om niet onder te duiken. Etty Hillesum blijkt iemand met vele gezichten, getekend door een beladen familiegeschiedenis. In prettige, verhalende en beschouwende stijl geschreven. Voor een breed tot geoefend lezerspubliek. Judith Koelemeijer (Zaandam, 1967) is schrijver, journalist en biografie. Ze schreef een klein aantal boeken.